Έναρξη μαθημάτων 01/12/2020 ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» – Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Νέο!!!)

Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το νέο επισυναπτόμενο Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Περισσότερα

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021»

Αποτελέσματα  Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021» Επιτυχόντες 1. Μυλωνά Κυριακή 2. Ψαρράς Σπυρίδων 3. Νάκος Κωνσταντίνος 4. Κάππος Παναγιώτης 5. Κώνστας Σπυρίδων 6. Γιανναρά Μαρία 7. Γκρίλλα Χρυσούλα 8. Ντίνα Βασιλική 9. Θεοδωρακάκη Ελεούσα

Περισσότερα

Υπενθύμιση σχετικά με “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture»”

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής ενδιαφερομένων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture»  υπενθυμίζουμε ότι έχει καθοριστεί από την προκήρυξη η 20η Σεπτεμβρίου 2020. Δείτε  τη σχετική ανακοίνωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  εδώ…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture»

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ.9/11-06-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 632/27-2-2020 τ. Β’ και οδηγεί…

Περισσότερα