Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ωρολόγιο Πρόγραμμα του  ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2022-2023 (Νέα έκδοση 16/01/2023)

Αναρτήθηκε τροποποιημένο (16/01/2023)  Ωρολόγιο Πρόγραμμα του  ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2022-2023 .

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 έλαβε χώρα η δεύτερη ημερίδα Παρουσίασης Προόδου των Διπλωματικών Εργασιών των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Ακαδημαϊκού Εξαμήνου 2021-2022 του Τμήματος. Στην ημερίδα έγινε η παρουσίαση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, που καλούνται να ολοκληρώσουν τον τρίτο κύκλο των μεταπτυχιακών τους σπουδών, μιας ερευνητικής εργασίας, πρακτικού ή θεωρητικού αντικειμένου. Στην ημερίδα οι…

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»

Ημερίδα Παρουσίασης Προόδου Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Γ’ Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, 11:00-14:00, Αίθουσα 3

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οριστικός πίνακας των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2022-2023

Αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2022-2023 έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωσης για Ορκωμοσία

Τελετή Ορκωμοσίας Προπτυχιακών- Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή ορκωμοσίας προπτυχιακών- μεταπτυχιακών  φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  29   Ιουλίου   2022 και ώρα 12:00 π.μ.  στο Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Πατρών (στο Μεσολόγγι). Η τελετή  αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών  σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19.…

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00μμ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΣΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ, του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»., με θέμα: «Επίδραση του επιπέδου διατροφής στη φυσιολογική απόκριση της ρόκας (E.sativa) και του γάστρου (L.saliens) σε υφάλμυρο πειραματικό σύστημα ενυδρειοπονίας μικρής κλίμακας» Για την παρακολούθηση…

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture»

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθμ. 7/20-05-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια», το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 632/27-2-2020 τ. Β’ και…

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»

Την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 θα γίνει διαδικτυακά η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Σπυρίδωνα Ψαρρά με θέμα «Ιστορική εξέλιξη της αξιοποίησης των υγροτόπων & του σχετικού νομοθετικού πλαισίου» με Εξεταστική Επιτροπή τους Γιάννη Κλαδά Επιβλέποντα Καθηγητή, Γεώργιο Κατσέλη, Καθηγητή και Αλέξιο Ράμφο, Αναπληρωτή Καθηγητή Για την παρακολούθηση της παρουσίασης…

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture» Β’ Εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22

Αναρτήθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια – Sustainable Fisheries, Aquaculture» Β’ Εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22 Δείτε το σχετικό επισυναπτόμενο.

Περισσότερα
Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ανακοίνωση παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας φοιτητή Χρηστίδη Ιωάννη

Την Τρίτη 8/2/2022 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαδικτυακή παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή Χρηστίδη Ιωάννη (Α.Μ. 12286),, του Τμήματος ΖΠΑΥ, με θέμα: «Καλλιέργεια στρειδιών στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση, μέγεθος και κατανομή της παραγωγής και δυνατότητες βελτίωσης της διάθεσης του προϊόντος», ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο : https://upatras-gr.zoom.us/j/91348810003?pwd=YUdESGNoZmVtYmxRYmxYeTZ2MlpBZz09 Meeting ID: 913 4881 0003…

Περισσότερα