Εικόνα Ενημέρωση Κατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις κατατακτήριες εξετάσεις του  Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ των παρακάτω ειδικοτήτων, σύμφωνα με την αρ. 204/9.6.2022 απόφαση της Συγκλήτου: Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων Ανακοινώνεται η ύλη…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Κατακτήριες Εξετάσεις

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων 2021-2022

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους ,  ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος θα διεξαχθούν  σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 08-12-2021 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 12:00-14:00 ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 09-12-2021 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 10:00-12:00 ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΔΟΥΒΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 10-12-2021 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 12:00-14:00 ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΡΙΜΠΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΣΑΜΑΡΑ ΑΘΗΝΑ   Σύμφωνα με τα…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Κατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις τμήματος Ζ.Π.Α.Υ Ακαδ. Έτους 2021-2022

Στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και είναι: Αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Αντίγραφο Πτυχίου ή Πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Κατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Ανακοινώνεται στους υποψηφίους για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών , ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος θα διεξαχθούν  σύμφωνα με το ΦΕΚ 1818/τ.Β’/29-04-2021 , μόνο με επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που πραγματοποιείται έως και 24 ωρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Κατακτήριες Εξετάσεις

Ενημέρωση για τη Διεξαγωγή Κατατακτήριων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-2021

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 160442/Ζ1/23.11.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5200/24.11.2020, τ. Β΄), κατ΄εξαίρεση κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό  διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov2, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν πραγματοποιείται κατά το διάστημα που ορίζεται στην Υ.Α Φ1/192329/Β3/13.12.2013. Η διεξαγωγή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του…

Περισσότερα
Εικόνα Ενημέρωση Κατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανακοινώνεται η ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η ύλη αυτών αφορά στα ακόλουθα 3 μαθήματα: Στατιστική Βασικές έννοιες της Στατιστικής.  Πληθυσμός και Δείγμα, Τύποι μεταβλητών.  Κατηγορικές μεταβλητές.  Διατεταγμένες ή διαβαθμιζόμενες μεταβλητές.  Ποσοτικές μεταβλητές (διακριτές…

Περισσότερα