Ενημέρωση για τη Διεξαγωγή Κατατακτήριων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-2021

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 160442/Ζ1/23.11.2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5200/24.11.2020, τ. Β΄), κατ΄εξαίρεση κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό  διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov2, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν πραγματοποιείται κατά το διάστημα που ορίζεται στην Υ.Α Φ1/192329/Β3/13.12.2013. Η διεξαγωγή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά, μετά την άρση του…

Περισσότερα

Κατατακτήριες Εξετάσεις του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανακοινώνεται η ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η ύλη αυτών αφορά στα ακόλουθα 3 μαθήματα: Στατιστική Βασικές έννοιες της Στατιστικής.  Πληθυσμός και Δείγμα, Τύποι μεταβλητών.  Κατηγορικές μεταβλητές.  Διατεταγμένες ή διαβαθμιζόμενες μεταβλητές.  Ποσοτικές μεταβλητές (διακριτές…

Περισσότερα