Λογότυπο για Διδακτορικά

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ !!! Ανανέωση εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 των υποψήφιων Διδακτόρων του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους Διδάκτορες του τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ότι η περίοδος ανανέωσης εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα είναι ανοικτή από 01-09-2022 έως και 31-10-2022. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ανανέωση εγγραφής θα πρέπει να γίνεται  κάθε εξάμηνο και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία. Η ανανέωση…

Περισσότερα
Λογότυπο για Διδακτορικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΠΑΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 7/20-05-2022 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 8 (οκτώ) υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β545/2020) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Τα…

Περισσότερα
Λογότυπο για Διδακτορικά

Ανακοίνωση Πίνακα Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, και Υδατοκαλλιεργειών (12/02-06-2021)

Tο Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΠΑΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 12/02-06-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 5 (πέντε) υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β545/2020) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Ανακοινώνονται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του  Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, και Υδατοκαλλιεργειών που  γίνονται δεκτοί : ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ…

Περισσότερα
Λογότυπο για Διδακτορικά

Ανανέωση εγγραφών χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 των υποψήφιων Διδακτόρων του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους Διδάκτορες του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειώνότι η περίοδος ανανέωσης εγγραφής για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 θα είναι ανοικτή από 01-09-2021 έως και 31-10-2021. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ανανέωση εγγραφής θα πρέπει να γίνεται  κάθε εξάμηνο και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία. Η…

Περισσότερα
Λογότυπο για Διδακτορικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΠΑΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 12/02-06-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 5 (πέντε) υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β545/2020) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Οι…

Περισσότερα
Λογότυπο για Διδακτορικά

Ανακοίνωση Πίνακα Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, και Υδατοκαλλιεργειών (3/29-01-2021)

Το Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΠΑΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 3/29-01-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 5 (πέντε) υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β545/2020) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Ανακοινώνονται…

Περισσότερα
Λογότυπο για Διδακτορικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΠΑΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 3/29-01-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 5 (πέντε) υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β545/2020) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Στο…

Περισσότερα
Λογότυπο για Διδακτορικά

Ανακοίνωση Πίνακα Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, και Υδατοκαλλιεργειών

Ανακοινώνονται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του  Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, και Υδατοκαλλιεργειών ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  Υποψήφιος: ΓΙΩΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τίτλος  Διατριβής: «Αξιολόγηση και ενίσχυση πολιτικών διαχείρισης των ελασμοβράγχιων στη Μεσόγειο» – Evaluation and strengthening of elasmobranch conservation policies in the Mediterranean Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αν. Καθηγητής,Τμ. ΖΠΑΥ Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-…

Περισσότερα
Εικόνα Διδακτορικές Σπουδές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΠΑΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 5/4-3-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 8 (oκτώ) υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β545/2020) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Στο…

Περισσότερα