Ανακοίνωση Πίνακα Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, και Υδατοκαλλιεργειών

Ανακοινώνονται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του  Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, και Υδατοκαλλιεργειών ΠΙΝΑΚΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ  Υποψήφιος: ΓΙΩΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τίτλος  Διατριβής: «Αξιολόγηση και ενίσχυση πολιτικών διαχείρισης των ελασμοβράγχιων στη Μεσόγειο» – Evaluation and strengthening of elasmobranch conservation policies in the Mediterranean Επιβλέπων Μέλος ΔΕΠ: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αν. Καθηγητής,Τμ. ΖΠΑΥ Μέλη Συμβουλευτικών Επιτροπών: ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-…

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Το Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΠΑΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 5/4-3-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 8 (oκτώ) υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Β545/2020) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Στο…

Περισσότερα