Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αναρτήθηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α και Β Εξαμήνου του  ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2023-2024  .


Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2023-2024