Βλάχος Γ. Νικόλαος, ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.-MSc PhD, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας&Υδατοκαλλιεργειών

Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιολογία και Φυσιολογία Θρέψης Διακοσμητικών Ψαριών σε Ενυδρεία».

Βιογραφικό Σημείωμα: Nikolaos G. Vlahos  CV 

Τηλέφωνο: +30 26310 58268, 58323

Email:

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Δευτέρα και Πέμπτη 12:00-14:30 μμ.

Ο Νικόλαος Βλάχος είναι πτυχιούχος Ιχθυολόγος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες που χορηγήθηκε από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο στη Βιολογία και Φυσιολογία θρέψης Διακοσμητικών ψαριών. Είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  και πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων Ιχθυολόγων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Διατροφή, Φυσιολογία Θρέψης, Σχεδιασμός και Τεχνοτροπία κατασκευής συστημάτων Ενυδρειοπονίας  (Γλυκό & Υφάλμυρο νερό),  Φυσιολογία Υδρόβιων ζωικών Οργανισμών σε συστήματα Ενυδρειοπονίας,  Βιολογία και Αναπαραγωγή Διακοσμητικών Ψαριών, Καλλιέργειες Διακοσμητικών Ψαριών, Ενυδρειολογία,  (Σχεδιασμός και Τεχνοτροπία κατασκευής γλυκό & Θαλασσινό νερό, Ενυδρεία Υφάλου, Φυτεμένα Ενυδρεία). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του ειδικού τεύχους του περιοδικού Water και του Journal of FisheriesSciences.com. Έχει 7 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά και περισσότερες από 10 εργασίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και έχει συνεργαστεί σε περισσότερα από 10 ερευνητικά προγράμματα.