Αικατερίνη Κριμπένη, Λέκτρορας   England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Στοιχεία βιολογίας θαλασσίων -υφαλμύρων»


Τηλέφωνο: +30 26310 58254

Email: akribeni@upatras..gr

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Πέμπτη 11.00-13.00


Εκπαίδευση


  • Πτυχίο Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αειφορική διαχείριση Προστατευόμενων περιοχών (Master) (2009) από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.

Διδασκόμενα Μαθήματα