Κωνσταντίνος Πούλος, Επίκουρος Καθηγητής   England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Ιχθυοπαθολογία»


Βιογραφικό Σημείωμα: K_Poulos_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58406

Email:

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=NvIQoLYAAAAJ&hl=en&oi=ao

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές:  Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 -13:00


Εκπαίδευση


  • 2004: PhD Ανοσολογία / Παθολογία Ιχθύων, Πανεπιστήμιο Πατρων , Τμήμα Βιολογίας
  • 1995: Master’s Degree Κτηνιατρική Μικροβιολογία, The Royal Veterinary College, London
  • 1994: Bachelor’s Degree Εφαρμοσμένη Βιολογία, Kingston University, UK

Ερευνητικό πεδίο


  • Ανοσολογία Ιχθύων
  • Εμβολιολογία
  • Διαγνωστική Μικροβιολογία

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


V. Bakopoulos, Poulos C, A. Adams, M. Galeoti & G.J.Dimitriadis (2002). Towards a fish pasteurellosis vaccine: The effect of novel growth media on the virulence and toxicity of cellular and extracellular components of the fish pathogen Photobacterium damsella subsp.piscicida. Εuropean Bulletin of Fish Pathologists 22 (4), 272-279 .

Poulos C, Bakopoulos V, Zolota V, Dimitriadis G.J. (2004). Histpathological findings after sea bass exposure to extracellular products of Photobacterium damsella subsp.piscicida in vivo. Aquaculture research 35(10), 931-936.

Bakopoulos V, Hanif A , Poulos C , Galeotti M. Adams A, Dimitriadis G.J. (2004) The effect of in vivo growth on the cellular and extracellular components of the marine bacterial pathogen Photobacterium damselapiscicida Journal Of Fish Diseases. 27(1), 1-13.

Zolota V, Athanasios G Tsiamandras, Panagiotis Aroukatos, Panagiotopoulos V, Theodore Maraziotis, Poulos C. and Chrisoula D Scopa (2007) Expression of cell cycle inhibitors p21, p27, p14 and p16 in gliomas. Correlations with classic prognostic factors and patients outcome. Neuropathology, 28(1), 35-4.

Poulos K. Prapas A. Malli A. Logothetis P (2018) RESISTANCE OF TWO IMPORTANT BACTERIAL PATHOGENS TO COMMONLY USED ANTIMICROBIALS IN GREEK FISH MARICULTURE


Διδασκόμενα ΜαθήματαΕπισυναπτόμενα: