Ιωάννης Θεοδώρου

 


Ιωάννης Θεοδώρου, Αναπλ/της Καθηγητής  England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Εξυγίανσης, Ποιοτικός έλεγχος και Εμπορία Οστρακοειδών


Βιογραφικό Σημείωμα: J_Theodorou_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58438

Email:

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=y2CYJNIAAAAJ&hl=en&oi=ao

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τρίτη 12:00-13:00 και Τετάρτη 12:00-13:00


Ο Ιωάννης Θεοδώρου είναι απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με εξειδίκευση στην Αλιεία & Καλλιέργεια Οστρακοδέρμων (Παν/μιο Bangor Ουαλίας, ΗΒ), την Διαχείριση Ποιότητας Αλιευτικών Προϊόντων & Μάρκετινγκ (Παν/μιο Ηull, HB) και Διδακτορικό στις Εφαρμοσμένες Βιολογικές Επιστήμες (Παν/νιο Γάνδης, Βέλγιο). Εχει 25+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στις Μεσσογειακές Υδατοκαλλιέργειες, στα οποία έχει υλοποιήσει περισσότερα από 26 βιομηχανικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα στον τομέα αυτό. Ως εμπειρογνώμων έχει διατελέσει σύμβουλος σε εθνικούς (ΣΕΘ, Yπ. Περ/ντος & Κλιματικής Αλλαγής) και διεθνείς φορείς & οργανισμούς (FAO-GFCM) στην Ευρώπη (ΕΕ, AquaTT) και τις ΗΠΑ (ΝΟΑΑ). Εχει δημοσιεύσει 20 εργασίες και 13 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και επιβλέψει την εκπόνηση 10 Μεταπτυχιακών Εργασιών.


Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


Theodorou J.A., Leech B.S., Perdikaris C., Hellio C., Katselis G. (2019). Performance of the cultured Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819 after summer post-harvest re-immersion. Turkish Journal of Fisheries & Aquatic Science. DOI: 10.4194/1303-2712-v19_03_05

Theodorou J.A., Perdikaris C. & Spinos E. (2019). On the occurrence of rayed pearl oyster Pinctada imbricata radiata (Leach, 1814) in Western Greece (Ionian Sea) and its biofouling potential. Biharean Biologist e181204.

Theodorou J.A. & Tzovenis I. (2017). Managing the risks of the Greek Crisis in Aquaculture: A SWOT Analysis of the Mediterranean Mussel Farming in Greece. Agricultural Economics Review 18(2):18-26.

Hatzonikolakis G., Tsiaras K., Theodorou J.A., Petihakis G., Sofianos S., Triantafyllou G. (2017). Simulation of cultured Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis by a dynamic energy budget (DEB) model; Implementation in the gulfs of Maliakos and Thermaikos, (Aegean Sea, Greece). Aquaculture Environment Interactions 9: 371–383, https://doi.org/10.3354/aei00236.


Διδασκόμενα ΜαθήματαΕπισυναπτόμενα: