Παναγιώτης Λογοθέτης, Επίκουρος Καθηγητής  England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Ιχθυοπαθολογία»


Βιογραφικό Σημείωμα: P_Loghothetis_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58253

Email:

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=8dNoaM0AAAAJ&hl=en&oi=ao

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές:   Δευτέρα 18:00-19:00, Τρίτη και Τετάρτη στις 15:00-16:00


Εκπαίδευση


  • 1984:  Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • 1986:  Μεταπτυχιακό Ενδεικτικό (Μ.Sc.) Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας Πανεπιστημίου Plymouth Αγγλίας.
  • 1992:  Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.), με αντικείμενο την Μικροβιακή Ιχθυοανοσο/παθολογία, Πανεπιστημίου Heriot-Watt Eδιμβούργου Σκωτίας.
  • 1999:  Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό Κύκλου Σπουδών στην Εκπαίδευση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου («Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση»).

Επιστημονικά ενδιαφέροντα


Ιχθυοπαθολογία, ανοσολογία επιδημιολογία και μεταδοτικά νοσήματα Τελεόστεων, ασθένειες καλλιεργούμενων υδρόβιων ασπονδύλων, Ανατομία-Φυσιολογία και Διατροφή Ιχθύων, Τοξικολογία υδρόβιων ζωικών οργανισμών, Ιχθυοκαλλιέργειες, Μικροβιολογία και ποιότητα-συντήρηση-επεξεργασία προϊόντων υδρόβιας ζωικής παραγωγής


Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις

Loghothetis, P. N. & Austin, B. (1996). Variations in antigenicity of Aeromonas hydrophila strains in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum): an association with surface characteristics. Fish & Shellfish Immunology 6, 47-55.

Loghothetis, P. N. & Austin, B. (1996). Antibody responses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) to live Aeromonas hydrophila as assessed by various antigen preparations. Fish & Shellfish Immunology 6, 455-64.

Mente, E., Karapanagiotidis, I.T., Logothetis, P., Vafidis, D., Malandrakis, E.E., Neofitou, N., Exadactylos, A. and Stratakos, A. (2009). The reproductive cycle of Norway lobster (Nephrops norvegicus). Journal of Zoology, 278: 324-32.

Guardiola, F.A., Logothetis, P., Meseguer, J. and Esteban M.A. (2017). Evaluation of silver nanospheres on viability and innate cellular parameters of gilthead seabream (Sparus aurata) head-kidney leucocytes. Fish and Shellfish Immunology, 69: 99-107.

Logothetis P., Kanlis G., Nathanailides C., Poulos C., Dendrinos P. (2018). Therapeutic approaches for Monogenean gill parasitoses in Mediterranean fish culture: an overview. HydroMedit 2018: 3rd International Congress on Applied Ichthyology and Aquatic Environment. November 8th-11th – Volos, Greece. pp. 135-9.


Διδασκόμενα ΜαθήματαΕπισυναπτόμενα: