Παναγάγγελος Δενδρινός, Επίκουρος Καθηγητής  England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Εκτροφή ιχθύων θαλάσσης»


Βιογραφικό Σημείωμα: P_Dendrinos_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58435

Email:

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=GymMcRcAAAAJ&hl=en&oi=sra

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Δευτέρα, Τρίτη  και Παρασκευή 10:00-11:00


Εκπαίδευση


  • 1978 Πτυχίο Γεωπονίας  Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών
  • 1981 Μεταπτυχιακός Τίτλος (M.Sc) στην Θαλάσσια Βιολογία, Πανεπιστήμιο N. Wales (Bangor, Μ. Βρετανία).
  • 1983 Διδάκτωρ Θαλάσσιας Βιολογίας του Πανεπιστημίου Liverpool, ( Μ. Βρετανία). Θέμα:”Studies on the nutrition of larval,post-larval and juvenile Dove sole (Solea solea L.)and young bass (Dicentrarchus labrax L.)”.

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


Cladas Y., Salahas G., Samara A., Margari S., Pagonidis T., Roussis N., Mpekiari V., Dendrinos P. (2018). Combined production of red tilapia and basil in a recirculation aquaponic system. HydroMediT 2018, “3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment”. Book of Proceedings (ed. P.Berillis & I.Karapanagiotidis) ISBN: 978-618-80242-5-0, ISSN: 2529-1246, pp 90-94

Logothetis P., Kanlis G., Nathanailides C., Poulos C., Dendrinos P. (2018). Therapeutic approaches for Monogenean gill parasitoses in Mediterranean fish culture: an overview. HydroMedit 2018: “3rd International Congress on Applied Ichthyology and Aquatic Environment”. November 8th-11th – Volos, Greece. pp. 135-9.

Cladas Y., Aidoni, P., Nikolopoulou S., Dendrinos P., Samara A., and Tzovenis (2008). Nauplii production of an egg carrying calanoid copepod. EAS Conference, September 16-18, Krakow, Poland.

Tzovenis I., G. Ioannou, I. Nengas, Dendrinos and Y. Cladas (2007). Experimental Rearing of the Calanoid Copepod Calanipeda aquaedulcis Kritzhagin, for Use in Aquaculture, EAS Conference 24- 27 October, Istanbul, Turkey.

Giannis Kladas, Giorgos Ioannou, Sofia Nikolopoulou, Panagangelos Dendrinos, Ioannis Tzovenis (2007). Cultivation and production of Acartia tonsa Dana on pilot scale for use in aquaculture. 13th Panhellenic Conference of Ichthyologists, 27-30 September, Mytilene.


Διδασκόμενα ΜαθήματαΕπισυναπτόμενα: