Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος,  Καθηγητής  England Flag


Γνωστικό Αντικείμενο: «Αλιεία και αλιευτικά αποθέματα»


Βιογραφικό Σημείωμα: Δ_Μουτόπουλος_CV_Gr 

Τηλέφωνο: +30 26310 58422

Email:

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507317714

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=mRPu400AAAAJ&hl=el

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τετάρτη-Παρασκευή 9:00-12:00


Ο Δρ. Δημήτριος Μουτόπουλος είναι Βιολόγος-Ιχθυολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ. (1999), με μεταπτυχιακό στην “Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες” (2000) από το ίδιο τμήμα και Διδάκτωρ του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Δυτικής Ελλάδας (2012) με ειδίκευση στη διαχείριση της αλιείας και των αλιευτικών αποθεμάτων.

Επαγγελματική δραστηριότητα στη γνώση της δομής, της δυναμικής και της λειτουργίας της αλιείας και των αλιευτικών πόρων και στην καταγραφή, αξιολόγηση και διακίνηση της αλιευτικής πληροφορίας ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τους επαγγελματίες. Μέλος της ομάδας ειδικών εμπειρογνωμόνων της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (Scientific Technical Economic Fisheries Committee, STECF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


MoutopoulosK., Prodromitis G., Katselis G., Koutsikopoulos C., 2019. Effectiveness of Fisheries-Restricted Marine Areas. Aquaculture and Fisheries.

MoutopoulosK., Tsagarakis, K., Machias, A., 2018. Assessing ecological and fisheries implications of the EU landing obligation in Eastern Mediterranean. Journal of Sea Research, 141: 99-111.

MoutopoulosK., Stoumboudi, M.Th., Ramfos, A., Tsagarakis, K., Gritzalis, K.C., Petriki, O., Patsia, A., Barbieri, R., Machias, A., Stergiou, K.I., Bobori, D.C., 2018. Food web modelling on structure and functioning of a Mediterranean lentic system. Hydrobiologia, 822(1), 259-283.

Giovos, I. Keramidas, I., Deidun, A., Font, T., Kleitou, P., Lloret, J., Matić-Skoko, S., Said, A., Tiralongo, F., Moutopoulos, D.Κ., 2018. Identifying Recreational fisheries in the Mediterranean through Social Media. Fisheries Management and Ecology, 25(4): 287-295.

Cashion, T., Al-Abdulrazzak, D., Belhabib, D., Derrick, B., Divovich, E., Moutopoulos, D.K., Noël, S.L., Palomares, M.L.D., Teh, L., Zeller, D., Pauly, D., 2018. Global use of marine fishing gears from 1950 to 2014: Catches and landed values by gear type and sector. Fisheries Research, 206: 57-64.


Διδασκόμενα ΜαθήματαΕπισυναπτόμενα: