Γρηγόριος Κανλής, Aναπληρωτής Καθηγητής England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Οργανισμών»


Βιογραφικό Σημείωμα: G_Kanlis_CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58253

Email:

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=NUcQ2WcAAAAJ&hl=en&oi=ao

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τετάρτη 11:00-12:00, Πέμπτη και Παρασκευή 10:00 – 11:00


Ο Γρηγόριος Γ. Κανλής Γρηγόριος, είναι πτυχιούχος Κτηνιατρικής, Ειδικευμένος ως (1) Υγιεινολόγος και (2) στις Θαλάσσιες Εκτροφές ((Master of Science) στο Τόκυο καθώς και Διδάκτορας Ανοσολογίας Ιχθύων του Πανεπιστημίου Αλιείας – Αλιευμάτων του Τόκυο. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου της Πάτρας με γνωστικό αντικείμενο «Οργανογένεση και Φυσιολογία Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην (i) Πρότυπη Έρευνα στην Παραγωγή Καινοτόμων Βιομηχανικών Προϊόντων ευρείας χρήσης, (ii) Μεθοδολογία Συνδυαζόμενης Κτηνιατρικής με Ιχθυολογική Εξέταση για την Ορθή Πρακτική Διαχείρισης Σταθμών και Μονάδων, (iii) Βιοασφάλειας και Υγιεινής Ιχθυηρών. Έχει δημοσιεύσει 2 μονογραφίες, 1 εκπαιδευτικό βίντεο, 13 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 18 Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Σχεδίασε και υλοποίησε 3 Καινοτόμα Βιομηχανικά Προϊόντα Υδατοκαλλιεργειών (πιστοποιημένα από Ε.Ε.) με ευρεία παραγωγή των από Ελληνικές Βιομηχανίες. Έχει συμμετάσχει σε 11 Ερευνητικά Πρόγραμμα ως υπεύθυνος ή ερευνητής. Ήταν εισηγητής και επιβλέπων Καθηγητής σε 18 Μεταπτυχιακές Διατριβές (Master of Science) και εξεταστής σε 2 Διδακτορικά σε Βέλγιο – Ελλάδα.. Έχει προσκληθεί για διαλέξεις και workshops σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας, Ιράν, Τουρκίας, Δανίας, Ισπανίας. Είναι συμμετέχων (reviewer) σε 3 συντακτικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών περιοδικών, σε 2 επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του έχει απονεμηθεί βραβείο. της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. Ομιλεί 4 ξένες γλώσσες (με πτυχίο): Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιαπωνικά.


Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


Nikolakakis, P. Bossier, G. Kanlis, K. Dierckens & D. Adriaens. (2014). Protocol for quantitative shape analysis of deformities in early larval European seabass Dicentrarchus labrax. Journal of Fish Biology 84, 206–224.

Anastasiou, C. Nathanailides, P. Logothetis, G. Kanlis. 2014. Management Challenges and Product Quality of Fish Farms in Greece. World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Social, Management, Economics and Business Engineering Vol:8 No:11.

Nathanailides, S. Anastasiou, P. Logothetis, G.Kanlis (2015). Product Quality and Profitability of Sea Bream Fish Farms in Greece. Conference Paper:Conference: ICASFE 2015: 17th International Conference on Agricultural Science and Food Engineering, At London, Volume: 2(1).

Sophia Anastasiou, Cosmas Nathanailides, Fotini Kakali, Panagiotis Logothetis, Gregorios Kanlis (2015). Variability of Product Quality and Profitability of Fish Farms in Greece. World Academy of Science, Engineering and Technology. Economics and Management Engineering Vol:2, No:5.

Nathanailides, P. Logothetis, G. Kanlis, S. Anastasiou, L. Kokokiris, P. Mpeza (2015). Conference Paper: Seasonal Variability of the Price and Quality of Fresh Red Porgy Fish Sold in the Local Market of Igoumenitsa, NW Greece. World Academy of Science, Engineering and Technology. Agricultural and Biosystems Engineering Vol:2, No:1.


Διδασκόμενα ΜαθήματαΕπισυναπτόμενα: