Εικόνα Χαράλαμπος Γναρδέλης


Χαράλαμπος Γναρδέλλης, Καθηγητής England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Βιομετρία, Μαθηματικά,  Πληροφορική»


Βιογραφικό Σημείωμα: Χαράλαμπος Γναρδέλλης CV GR  Charalambos Gnardellis CV EN

Τηλέφωνο: +30 26310 58231

Email:

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=Ogp8gMcAAAAJ&hl=el

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Charalambos_Gnardellis

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603451705

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή  13:00-14:00.


Ο Χαράλαμπος Γναρδέλλης αποφοίτησε από το Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1981. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie-Paris VI, απ’ όπου πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα (DEA) και τη διδακτορική του διατριβή στη Στατιστική (1985). Εργάστηκε επί πολλά χρόνια ως κύριος στατιστικός σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες, δημοσιεύοντας έναν σημαντικό αριθμό εργασιών στην αγγλική, γαλλική και ελληνική γλώσσα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη χρήση αναλυτικών μεθόδων στη Βιοστατιστική.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις


Maria Papadakaki, Angelos Tsalkanis, Markos Sarris, George Pierrakos, Ottavia Eleonora Ferraro, Maria-Angeliki Stamouli, Chiara Orsi, Dietmar Otte, Georgia Tzamalouka, Timo Lajunen, Türker Özkan, Anna Morandi, Charalampos Gnardellis, Joannes Chliaoutakis (2018) Physical, psychological and economic burden of two-wheel users after a road traffic injury: Evidence from intensive care units of three EU countries. Journal of Safety Research 67, 155–163. https://doi.org/10.1016/j.jsr.2018.10.005

Christina Darviri, Artemios Artemiadis, Xanthi Tigani, Panagiota Darvyri &

Charalambos Gnardellis  (2016)  Religiosity as a Predictor of Mortality: A Retrospective Cohort Study in 1,519 Rural Citizens in Greece. Psychology & Health  Vol. 31, No 9, 1080-1090. doi:10.1080/08870446.2016.1178744  

 Dushay JR, Tecilazich F, Kafanas A, Magargee ML, Auster ME, Gnardellis C, Dinh T, Veves A. (2015) Aliskiren improves vascular smooth muscle function in the skin microcirculation of type 2 diabetic patients with normal renal function. Journal of the Renin-Angiotensin Aldosterone System. Vol.16(2): 344-352. doi:10.1177/1470320313489060

Tecilazich F, Dinh T, Pradhan-Nabzdyk L, Leal E, Tellechea A, Kafanas A, Gnardellis C, Magargee ML, Dejam A, Toxavidis V, Tigges JC, Carvalho E, Lyons TE, Veves A. (2013) Role of endothelial progenitor cells and inflammatory cytokines in healing of diabetic foot ulcers. PLoS One. Vol. 8(12): e83314. doi: 10.1371/journal pone. 0083314   

Doupis J, Lyons TE, Wu S, C. Gnardellis , Dinh T, Veves A. (2009) Microvascular reactivity and inflammatory cytokines in painful and painless peripheral diabetic neuropathy. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 94(6): 2157-2163. doi:10.1210/jc.2008-2385  

C. Gnardellis, G. Tzamalouka, M. PapadakakiI, J. E. Chliaoutakis (2008) An investigation of the effect of sleepiness, drowsy driving, and lifestyle on vehicle crashes. Transportation Research Part F : Traffic Psychology and Behaviour, 11(4): 270-281. doi:10.1016/j.trf.2008.01.002


Διδασκόμενα Μαθήματα