Εικόνα Χαράλαμπος Γναρδέλης


Χαράλαμπος Γναρδέλλης, Καθηγητής England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Βιομετρία, Μαθηματικά,  Πληροφορική»


Βιογραφικό Σημείωμα: Χαράλαμπος Γναρδέλλης CV GR  Charalambos Gnardellis CV EN

Τηλέφωνο: +30 26310 58231

Email:

Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=Ogp8gMcAAAAJ&hl=el

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Charalambos_Gnardellis

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603451705

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή  13:00-14:00.


Ο Χαράλαμπος Γναρδέλλης αποφοίτησε από το Μαθηματικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1981.

Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie-Paris VI, απ’ όπου πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα (DEA) και τη διδακτορική του διατριβή στη Στατιστική (1985).

Εργάστηκε επί πολλά χρόνια ως κύριος στατιστικός σε διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες, δημοσιεύοντας έναν σημαντικό αριθμό εργασιών στην αγγλική, γαλλική και ελληνική γλώσσα.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη χρήση αναλυτικών μεθόδων στη Βιοστατιστική.


Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις


Venetia Notara, Elissavet Vagka, Areti Lagiou and Charalambos Gnardellis (2024) Perceived Health and Nomophobia among Young Adults: The Mediating Role of Depression and Stress Sustainability, 16, 96. https://doi.org/10.3390/su16010096

Charalambos Gnardellis, Venetia Notara, Elissavet Vagka, Vasilis Gialamas, Areti Lagiou (2023) Validity of the Greek NMP-Q and sociodemographic determinants of nomophobia among university students. International Journal of Human–Computer Interaction, Volume 39, Issue 4, 842-850. https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2049139

Charalambos Gnardellis, Venetia Notara, Maria Papadakaki , Vasilis Gialamas, Joannes Chliaoutakis (2022) Overestimation of Relative Risk and Prevalence Ratio: Misuse of Logistic Modeling. Diagnostics, 12, 2851. https://doi.org/10.3390/diagnostics121128514.

M Papadakaki, Ch Gnardellis, A Tsalkanis, M A Stamouli, E Petelos,A Morandi, D Otte, M Sarris, G Tzamalouka, J Chliaoutakis (2019) Injury profile and healthcare expenditure of cyclists admitted in intensive care units. European Journal of Public Health, Volume 29, Issue Supplement_4, November 2019 https://doi.org/10.1093/eurpub/ckz186.657

Dushay JR, Tecilazich F, Kafanas A, Magargee ML, Auster ME, Gnardellis C, Dinh T, Veves A. (2015) Aliskiren improves vascular smooth muscle function in the skin microcirculation of type 2 diabetic patients with normal renal function. Journal of the Renin-Angiotensin Aldosterone System. Vol.16(2): 344-352. doi:10.1177/1470320313489060

Tecilazich F, Dinh T, Pradhan-Nabzdyk L, Leal E, Tellechea A, Kafanas A, Gnardellis C, Magargee ML, Dejam A, Toxavidis V, Tigges JC, Carvalho E, Lyons TE, Veves A. (2013) Role of endothelial progenitor cells and inflammatory cytokines in healing of diabetic foot ulcers. PLoS One. Vol. 8(12): e83314. doi: 10.1371/journal pone. 0083314

C. Gnardellis, G. Tzamalouka, M. PapadakakiI, J. E. Chliaoutakis (2008) An investigation of the effect of sleepiness, drowsy driving, and lifestyle on vehicle crashes. Transportation Research Part F : Traffic Psychology and Behaviour, 11(4): 270-281. doi:10.1016/j.trf.2008.01.002

Gnardellis C., Niakas D (2005) Factors influencing impatient satisfaction. An analysis based on the Greek National Health System. International Journal of Healthcare Technology and Management, Vol. 6(3): 307-320. doi:10.1504/IJHTM.2005.006538

C. Gnardellis, C. Boulou, A.Trichopoulou (1998) Magnitude, determinants and impact of under-reporting of energy intake in a cohort study in Greece. Public Health Nutrition, 1(2) :131-137. doi:10.1079/PHN19980020

C. Gnardellis, A. Trichopoulou, K. Katsouyanni, E. Polychronopoulos, E. Rimm, D.Trichopoulos (1995) Reproducibility and Validity of an Extensive Semiquantitative Food Frequency Questionnaire among Greek School Teachers. Epidemiology, 6(1):74-77. doi:10.1097/00001648-199501000-00015


Διδασκόμενα Μαθήματα