Εικόνα Κοσμάς Βιδάλης


Κοσμάς Βιδάλης, Καθηγητής  England Flag


Γνωστικό αντικείμενο: «Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων – Ιχθυογεννητικοί Σταθμοί»


Βιογραφικό Σημείωμα: Kosmas Vidalis CV

Τηλέφωνο: +30 26310 58231, 58323, 58324

Email:

Skype ID: kosmas.vidalis1

Google Scholar: https://scholar.google.co.uk/citations?view_op=list_works&hl=el&user=nfAC-80AAAAJ

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507695780

Ημέρες συνάντησης με φοιτητές: Δευτέρα 14:00-16:00 Πέμπτη 10:00-11:00 και Παρασκευή 12:00-13:00.


Ο κος Βιδάλης είναι Καθηγητής στο Τμήμα  Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών και μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Προϊστάμενος Τμήματος ΥΔΑΔ (2003-2006 & 2006-2008) και Δ/ντής Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας (2010-2013) του ΤΕΙ Μεσολογγίου, παραμένων Δ/ντής (2013-2016) και Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (2016-2019). Από το 2005 μέχρι σήμερα είναι Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα του και ήταν Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το Μεσολόγγι στο ΤΕΙ Μεσολογγίου και στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ως Αναπληρωτής Ιδρυματικός Υπεύθυνος. Οι τομείς γνώσεων εστιάζονται σε θέματα Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας και Ιχθυολογίας, όπως οι Ιχθυοκαλλιέργειες, οι Υδατοκαλλιέργειες Ασπονδύλων, η Διαχείριση των Λιμνοθαλασσών, η Περιβαλλοντική Δαχείριση και η Οντογέννεση Ιχθύων.


Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις


  1. Vidalis K. and N. Tsimenidis, 1996. Age determination and growth of picarel (Spicara smaris, L.) from the Cretan continental shelf (Greece). Fisheries Research 28 (1996) : 395-421
  2. Katselis, G., C. Koutsikopoulos, Y. Rogdakis+, T. Lachanas, E. Dimitriou & Vidalis, 2005. A model to estimate the annual production of roes (avgotaracho) of flathead mullet (Mugil cephalus) based on the spawning migration of species. Fisheries Research 75 (2005) : 138-148.
  3. Katselis, G., G. Hotos, G. Minos & Vidalis, 2006. Phenotypic affinities on fry of four Mediterranean grey mullet species. Turk. J. Fish. & Aquat. Sci. 6 : 49-55.
  4. George Tsipas, George Tsiamis, Kosmas Vidalis and Kostas Bourtzis, 2009. Genetic differentiation among lake popylations of Carassius gibelio and Cyprinus carpio carpio. Genetica (2009) 136: 491-500. DOI 10.1007/s10709-008-9331-1 16S rDNA and cytochrome b sequences were submitted in the international genetic data base with Accession Number : DQ 868862-79 on February 2006.
  5. Vlahos , Vasilopoulos M., Mente E., Hotos G., Katselis  G. Vidalis K., 2014. Yolk-sac larval development of the substrate-brooding cichlid Archocentrus nigrocasciatus in relation to temperature, Inteagrative Zoology; 10:497-504.

Διδασκόμενα ΜαθήματαΕπισυναπτόμενα: