Ενημέρωση Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αναρτήθηκε τροποποιημένο (16/01/2023 Ωρολόγιο Πρόγραμμα του  ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο 2022-2023 .


msc_tay_program-2022-23_v2-160123